Публикации Автори Статии от Делян Джуров

Делян Джуров

1 Публикации 0 Коментари
Завършил съм Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. От 2019 г. съм вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия. От началото на 2021 г. съм и докторант по граждански процес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с тема на дисертационния труд „Производство по колективни искове“. Професионалната ми дейност като адвокат и научните ми интереси са свързани освен с материята на гражданския процес, още и с областите на търговското и облигационното право, защитата на конкуренцията, производствата по несъстоятелност и банкова несъстоятелност и арбитражните производства.