Публикации Автори Статии от Злати Ангелов

Злати Ангелов

1 Публикации 0 Коментари
Злати Ангелов е студент по право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Научните му интереси са свързани с гражданското право и най-вече облигационно, вещно, и техните институти в римското право. За него правната наука е не толкова знание, колкото изкуство за логическо разсъждение, а времето - най-ценният ни и невъзвръщаем ресурс. "Homo ad duas res ad intelligendum et ad agendum natus es!"