ПОДКАСТ

(дата на записа: 13.09.2023 г., продължителност: 1:19:10)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

АУТИЗЪМ: спектър и йерархии“ (13.09.2023)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Гергана Мирчева и Стоян Ставру обсъждат:

– Диагноза ли е аутизмът?

– Какво обединява хората, които лекарите наричат аутисти?

– Какво й е особеното на Грета Тумберг?

– Къде е гражданският активизъм, когато става въпрос за аутизъм?

– Има ли дефицит при аутизма или говорим за група особняци?

– Имат ли право аутистите да вземат ирационални решения?

– Какво представлява способността на човек да се грижи за работите си?

– Каква е разликата между „ниско функционалните“ и „високо функционалните“ аутисти?

– Как „продължава“ детския аутизъм?

– Какво е бъдещето на класификациите в аутистичния спектър?

– Искат ли родителите на деца с аутизъм да имат следващо дето?

– Какво прави обществото ни и държавата за семействата, грижещи се за деца с аутизъм?

– Защо се страхуваме от умствената изостаналост?

– Какво представлява т.нар. „невроразнообразие“?

 

Аутизмът е една от най-бавно поставяните диагнози, която обхваща много различни и разнообразни състояния, които са обединени от две общи групи проблеми: затруднения, свързани със социалната комуникация, и проявления на повтарящи се, ограничителни поведения и интереси. Разговорът ни проследява възникването и динамиката на социалните взаимодействия, концентрирани около аутизма като сравнително ново състояние. Липсата на медийно активни фигури, заявили диагнозата си „аутизъм“, прави аутизмът сравнително рядко срещан в публичните пространства в България. Последният път, когато аутизмът излезе на сцената, беше свързан с КОВИД ваксините и както в повечето случаи не получи вниманието и сериозността, от които се нуждаеше. Темата за това как се развива отношението ни към аутизма е включена като изследователски вектор в национален научен проект „Етика и бъдеще“, домакин на който е Секция „Етически изследвания“ на Института по философия и социология към Българската академия на науките.

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

(А)нормалност и достъп до публичността: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939) (книга), Гергана Мирчева, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2018 (линк),

Център за независим живот (организация) (линк),

Аутизъм (книга), Ваня Матанова, Софи-Р, София (линк).

 

Представяне на госта:

Гергана Мирчева е завършила право и културология в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава и докторат в областта на науките за културата. В момента е главен асистент в секция „Етически изследвания“ на Института по философия и социология към БАН и води избираеми курсове по медицинска антропология в Софийския университет. Основните й интереси са в областта на биоетиката и социалните изследвания на медицината, евгениката и биополитиките.  Като Хумболтов стипендиант работи по проект, свързан със социално-историческите образи на аутизма в България, и се фокусира върху етическите аспекти на грижата за хора с разстройства от аутистичния спектър.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.