(Правото в нови територии – БНР, 04.03.2015 г.)

 

аудиозапис на предаването

 

Март се разглежда като женски месец, а основната характеристика, която мачистки ориентираната култура дава на жената е непредвидимостта. Ако жената обаче си мълчи и търпи тя е кукла, ако говори, или особено, ако противоречи, е най-малкото – вещица. Затова добре познат идеал на мъжката доминация е мълчащата и понасящата жена – най-често съпруга или наложница.

Днес технологиите дават възможност за изработване на роботи с характеристики на човешки тела. В Япония се работи върху комуникационни роботи /андроиди/, които да заменят например рецепционистките в хотелите с изкуствени същества. Секс-индустрията отдавна разработва полето на мълчащите и всичко понасящите тела на секс-куклите, които са достатъчно гъвкави, имат всички анатомични особености и отгоре на всичкото си траят, нямат претенции и са напълно предвидими, за разлика от реалните жени.

Почти 4 века след първите секс кукли, които се появяват през 17 век като Dames de voyage, както ги наричат "дами за пътуване", а именно – предмети за удовлетворяване на сексуалните желания на моряците при дълго плаване – днес вече с комуникационните роботи и все по-близките до реалността тела-кукли се заражда и идеята за нещо повече – активисти на синтетичната любов започват да говорят открито за достъп до правото на брак с  изкуствено създадените човешки тела. Възможно ли е това и пред какви задачи се оказва правото в водите на новите технологии.

 

Ирина Недева:

ДОБЪР ДЕН НА д-р Стоян Ставру.

 

Съвременната цивилизация е фокусирана в тялото. То трябва да е младо, добре изглеждащо, да прилича на телата на моделите – Барби тялото, или на културиста за мъжете… Днес вече виждаме на сцената да се появяват и геноиди. Какво можеш да правиш с твоето собствено тяло и какво не можеш да правиш на чуждо тяло е всъщност фундамент на правото. Дали е дошло време правото да погледне към границите на допустимото и наказуемото и по отношение на изкуствените тела?

 

Стоян Ставру

Основните ограничения при консумацията на човешките тела са наложени от обстоятелството, че те въплъщават хора – субекти с достойнство и права. Тъй като апетитите към тялото стават все по-големи, създаването на изкуствени тела (“истински кукли”, геноиди и сексроботи) има за цел да премахне причината за налагането на ограниченията при тяхната употреба. Идеята е, че ако можем да създадем “чисти” тела (без хора “вътре в” тях), то ние бихме могли да правим с тези тела каквото си пожелаем. Да станем неограничени потребители на тела. Това е златна мина, в която порноиндустрията инвестира от години.

 

Ирина Недева:

Съвременният човек държи на контрола, на дистанционното в ръката си и технологиите му предагат тъкмо това – задоволяване на желанията му с един клик, едно натискане на копчето. Секс куклите и геноидите – също могат да бъдат програмирани. Това ще реши ли проблемът с непредвидимостта на жените?

 

Стоян Ставру:

Геноидите са продукт не само на едно соматично общество, но и на общество на краен индивидуализъм. Задоволеността, която ни осигурява потребителската култура, и контролируемостта, която ни е предоставена при ползването на услугите на виртуалния свят, правят част от хората все по-предпазливи и несигурни в отношенията им с другите “истински хора”. Тези отношения предполагат взаимодействие, което е трудно контролируемо и често неудовлетворително и за двете страни. Страхът от двустранността и от липсата на контрол върху развитието на взаимоотношението ражда един нов тип потребление – потребление не само на секс играчки (които са безспорно вещи), но и на емоционални отношения (каквито са вече предоставяните срещу заплащане услуги “приятел под наем”, компаньонка, сексуален треньор и пр.). В нашата култура жените се славят (с или без основание) със своята емоционална непредвидимост. Това плаши част от мъжете. Мъже, които не могат да третират жените (си) като вещи, си купуват вещи-жени. “Жени”, сведени до “чисти”, опитомени, обезопасен и обезсубективирани тела, притежаавани за употеба.

 

Ирина Недева:

– Според недоказания с фактология, но пък забулен в легенди проект Боргхилд, Нацистка Германия прави секс-кукли за войниците си по време на Втората световна война, като част от хигиенния план за борба със сифилиса. Вероятно е това да е мистификация, но така или иначе отразява идеята за обезопасеното, без-опасното тяло, което може да е сведено до предмет и до собственост. Знаем, че правото регулира отношенията на собственост. Достатъчно ли е да преформулираме, или да разширим нормата за неприкосновеността на частната собственост до това – "не пипай, и не ползвай изкуствената кукла, която не е твоя, а е чужда собвственост"?

 

Стоян Ставру:

В някои случаи отношението на собственост не е достатъчно.

Показва го случая с Давекат (Davecat), който е изключително популярен в медийното и най-вече интернет пространство. Той желае неговата “истинска” кукла да бъде призната и за негова “истинска” съпруга (без да е “истинска” жена). Претенцията му е за юридическо признаване на неговото специфично отношение към собствената му “истинска” кукла (Sidore Kuroneko) като форма на социално и юридическо разпознаваемо партньорство. Претенцията му е за признаване на отношение, което се доближава едновременно до гражданските партньорства, допуснати в различни държави и конкуриращи правната фигура на брака, и до особеностите на притежаването (правото на собственост) върху животните-домашни любимци, които задоволяват емоционалните потребности на своите стопани. Подобно отношение, обаче, се различава и от двете вече познати регулации. “Истинската кулка”, като “чисто” (=изкуствено) тяло, е и “чиста” вещ – за разлика от животните, които в част от националните законодателства, например това на Германия, изрично са изключени от множеството на вещите. Това, което прави “истинската кукла” по-”специална”, е отразеното от нея особено емоционално отношение (привързаност!?) на нейния собственик.

Както виждате, това води до предявяване на претенции за трансформиране на собствеността в псевдовзаимоотношение и то не в какво да е, а в брачно правоотношение. Разбира се, една “истинска кукла” (real doll), колкото и да е “истинска” не може да бъде партньор в едно пълноценно човешко взаимодействие. Собственикът й обаче иска специфичното му отношение към тази “човекоподобна” вещ да не бъде третирано единствено като “собственост”, а да бъде признато юридически през правната фигура на брака. Или на някаква друга аналогична правна фигура.

Такава е претенцията на Давекат, и – да, това е предизвикателство пред правото.

 

Ирина Недева:

– Комбинацията между изкуствено тяло, което става все по-близко до реалното и изкуствен интелект дава нови хоризонти, защото ако това изкуствено тяло комуникира това ще внесе емоционален компонент. Но както един потребител решава каква кукла му се харесва така ще може да избира и ителектуални способности или емоции на робота си. Ако обаче се даде на Давекат право на брак с куклата му, не трябва ли да се припишат и дадат и човешки права на тази кукла? Правото на куклата, например да отговори с "не" на въпроса – "искаш ли да се омъжиш, ожениш за мен"?

 

Стоян Ставру:

Добавянето на “емоционален компонент” към “истинските кукли” е част от съвременните тенденции в сексроботиката. “Истинските кукли” стават “геноиди” – силиконови секс-роботи, които притежават “истински” тела, без да са “истински” хора (тук понятията “истински” и “изкуствени” стават условни, поради което е и честото им използване в кавички). Това позволява тяхната “пълна” (“плът-на”) употреба – без ограничения и без гузна съвест. От друга страна, роботизирането на “истинските” кукли добавя към обекта на употреба и поведение, което може да бъде регулирано – собственикът може да избере какъв да бъде характерът на геноида и да заложи конкретно определен процент на предвидимост в “нейното” поведение. Така се осигурява още по-“истинско” преживяване при употреба, като се запазват контрола от страна на потребителя и безсубектният характер на “партньора”.

Разбира се, при един по-далечен поглед в бъдещето, може да се постави и въпросът за “правата на роботите”, включително – “правата” на секс-роботите. Това би било допълнителен нюанс в правната регулация на техносексуалността (сексуалност, насочена към технологични обекти).

 

Ирина Недева:

– Предишният път говорихме върху казуса с правата на животните, които вече се разширяват до човешки права на животните. Допускате ли, че в тази посока ще се движи и правото с навлизането на геноидите и андроидите в съвременното общество?

 

Стоян Ставру:

Този въпрос е близък до въпроса за правня статус на животните. И животните, и едни технологично усъвършенствани роботи са самозадвижващи се обекти, които могат да имат различни по своята морфология тела. Разликата е, че телата на животните са биологични, а “телата” на роботите, при най-добро прибрижение, са механични и биотехнологични.

 

Ирина Недева:

– Колко важно и ключово е биологичното тяло за да бъде призната субектност и съответно права на субекта? Дали е въпрос на конвенция да кажем, че биотехнологичните тела няма да имат право да претендират за субективност?

 

Стоян Ставру:

Да, така възниква сериозният въпрос за значението на биологичното тяло за формирането на съзнание и за съществуването, съответно – разпознаването на субективност (и от там – правосубектност). Възможно ли е разграничение между биосубектност и техносубектност? Това е въпросът!

Наличието на все по-”съвършени” “истински” кукли-тела, включително изкуствени части от “тела”, предназначени за сексуална употреба, води до специфичен психологически ефект, обозначаван като “дереализация на човешкото тяло” – превръщането му в свръхобект, в продукт. Използването на изкуствени тела, които са толкова подобни на човешките, че се обозначават като “истински” (кукли), води до пренасяне на възможността за неограничена употреба от “истинските” кукли към истинските хора. Истинските тела започват да се сравняват с “истинските” кукли, стават по-непривлекателни (по-несъвършени и по-малко контролируеми) и в крайна сметка могат да бъдат третиране с по-малко внимание, загриженост и защита от тези, които се предоставят на изкуствените тела (“истински” кукли и геноиди).

 

Ирина Недева:

– Може би това "освобождава" реалното човешко тяло от това да бъдат използвано от другия – може да еманципира например жената, която не иска да е просто сексуален обект за мъжа, защото той ще може да употребява своята "секс-кукла" за тази цел?

 

Стоян Ставру:

Не мисля! Скептичен към подобен технофеминизъм. Защото паралелно с процеса на еманципиране на изкуствени тела като “истински”, протича процес на маргинализиране на истинското тяло, а с него – и на специфичния морален и юридически статус на човека като въплътено същество.

 

Ирина Недева:

Тоест, д-р Ставру, смятате, че колкото по-реални и очовечени стават изкуствените тела, сек-кукли, роботи, геноиди, андроиди, толкова повече ще се разколебава и подкопава статута на човешкото, включително и в правото, така ли?

 

Стоян Ставру:

– Да, така смятам.

 

Един загрижен за човека, реалния човек, доктор по право – д-р Стоян Ставру в студиото на Хоризонт до обед!

Благодаря на д-р Стоян Ставру – това беше третият брой от тематичната ни рубрика Правото в нови води – днес посветена на отношенията с човек- кукла, синтетично тяло, разликата между човек и вещ и правата на геноидите на интимност, и правото на човека да сключи брак с изкуствено тяло.

 

Стоян Ставру

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.