Още веднъж за контрола в Столичния градски транспорт (равносметката (повече) от 3 години по-късно)

§ 1. Уводни бележки На 20 септември 2015 г. Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ публикува статията ми „Правни проблеми, възникващи при осъществяването на...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за правните последици на oтмяната на административен...

                  (сигнал № 29 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд...

Отмяната на незаконния административен акт и отговорността за вреди

(доклад, представен на шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“, проведена на 25 октомври 2020 г.) 1. Увод Традиционно у нас след 1988 г. отговорността за...

За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му...

               (Доклад, изнесен на Докторантска научна конференция, организирана от УНСС, на 23 октомври 2015 г., публикуван в сб. Правни и икономически проблеми в съвременната...

Понятието за „административен акт“ по смисъла на чл. 120, ал. 2 КРБ

За Конституцията на Република България (КРБ) може да се мисли като за фундамент, върху който се издига системата на позитивното право, но...

Въпроси за обхвата на чл. 120 КРБ

Преобладаващото схващане, застъпено в практиката на Конституционния съд (КС) по тълкуването и прилагането на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и...

(сигнал № 30 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 15505/08.11.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай...