Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода след 1990 г.

  (допълнен вариант на публикувания в „Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*   (настоящата библиография е актуална към 03.05.2020...

Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на избрани съдебни актове...

Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г.

(актуална към 24.12.2021 г.)*   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството, рецензии, отзиви Венедиков, Петко. Измененията в Закона за...