Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода след 1990 г.

  (допълнен вариант на публикувания в „Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*   (настоящата библиография е актуална към 03.05.2020...

Библиография на сп. „Правна мисъл“ (1935-1941)

Месечно списание за правна наука, правна политика и съдебна практика Редактор проф. д-р Йосиф Фаденхехт I. Статии и студии Обща теория на правото. Философия и социология на...

Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на избрани съдебни актове...