Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.)...

За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

    Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31...

Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти

(статията е публикувана в Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на българия. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263)   “Екология” е дума от гръцки...

“Лудост”. Лудите, лудите, те да са живи!

Някой са горди с това, което знаят, и надменни с това, което не знаят. Гьоте   Животът на една психиатрия тече в тоалетните. Калин Терзийски (с. 72)   За да съчувстваш...

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова - статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо - модерни практики...

Права на природата – решението, което променя правилата на играта

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Доклади, засягащи екологични проблеми или...
Органичната архитектура и вещното право

Органичната архитектура и вещното право

Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото...