Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право. Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по...

Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи

превод: Полина Петкова   РАЙОНЕН СЪД САСАРИ, ОТДЕЛЕНИЕ НА ГРАД АЛГЕРО Решение № 99/07 (R.N.C. r.g. 11/07 R.) за назначаване на подкрепящо лице     Съдията по настойничество ДОПУСКА ЗА...
"Естествени" права за животните?

„Естествени“ права за животните?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 15, с. 303-312)   Кой "уби" светът или за непредвидените последици...

“Лудост”. Лудите, лудите, те да са живи!

Някой са горди с това, което знаят, и надменни с това, което не знаят. Гьоте   Животът на една психиатрия тече в тоалетните. Калин Терзийски (с. 72)   За да съчувстваш...

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова - статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо - модерни практики...

Права на природата – решението, което променя правилата на играта

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Доклади, засягащи екологични проблеми или...
Органичната архитектура и вещното право

Органичната архитектура и вещното право

Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото...