Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

(това е българският текст на статията „Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?" - Papers of BAS. Humanities and...

АУТИЗЪМ: спектър и йерархии

ПОДКАСТ (дата на записа: 13.09.2023 г., продължителност: 1:19:10) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

“Десетият кръг” на Джоди Пико – безкраят на една спирала

Адът има един скрит кръг – кръг, който крием дълбоко в себе си...   Развитието на законодателството в Калифорния във връзка с необходимостта от изразяване на...

За вирусите с любов

ПОДКАСТ (дата на записа: 04.04.2020 г., продължителност: 1:27:41) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Траектории на майчинството

ПОДКАСТ (дата на записа: 07.03.2023 г., продължителност: 1:10:49) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Етиката в преддверието на правото

Публикувана за пръв път в Маринова, Е. (съст.) Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. Велико Търново, 2015, с. 211-258. прочети в оригинал (pdf) 1. Въведение Настоящата студия...

За правата на животните

ПОДКАСТ (дата на записа: 12.06.2020 г., продължителност: 1:15:18) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...