Въпросът за правната регулация на смяната на пола

Въпросът за правната регулация на смяната на пола

  (статията е публикувана в сп. Общество и право, 2011, кн. 8, с. 49-63) Настоящата статия не обсъжда моралната или религиозната допустимост на промяната на пола....
Zakon-za-magiosnichestvoto

Нормативната сила на психическото: Законът за магьосничеството от 1971 г.

На градското сметище цари оживление. Почти всички жени и мъже са се събрали. Доста от тях са довели и децата си. По-малките трябва да...

Грижата и нейните юридически пространства

  (статията е публикувана в Кънева, В., Ст. Ставру Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С., 2015, с. 11-35;  тя е изнесена като доклад...

Права на природата – решението, което променя правилата на играта

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Доклади, засягащи екологични проблеми или...

Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право. Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по...
Предварителни указания за лечение

Предварителните указания за лечение – пътуване в бъдещето?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 26, с. 506-517)   Наскоро гледах филма „Убиец във времето“ („Looper“,...
Правото на самоусъвърешенстване и случайността

Правото на самоусъвършенстване и случайността

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 7, с. 158-164)   Една от най-присъщите за човека черти е...