За правата на животните

ПОДКАСТ (дата на записа: 12.06.2020 г., продължителност: 1:15:18) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Има ли различно отношение на човека към различните...

Каква е етическата стойност на вирусите?

(доклад, изнесен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален...

Права и животни: интелигентност

ПОДКАСТ (дата на записа: 13.06.2020 г., продължителност: 1:14:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) - Коя е Сандра и защо има име? - Притежават...

Правото на живот на „неродените“ живи човешки организми и неговата наказателноправна защита

(статията е публикувана за пръв път в сп. Теза, 2014, № 9, с. 61-68) С приетата на 27 юли 2014 г. Наредба № 12 от 21.07.2014...

Идеята за отговорността

    (доклад, представен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“, провела се на 24.11.2018 г.)   (заповядайте да участвате...

Тяло и правосубектност

  (доклад, изнесен на шестата годишна национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...