Здравето като социална и статистическа норма

1. Употреби на дефинициите за „здраве“ и „болест“ В средата на миналия век в англоезичната философия на науката се заформя един от най-особените...

Междувидови чудовища

ПОДКАСТ (дата на записа: 20.06.2020 г., продължителност: 1:21:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Как се казва създанието на Франкенщайн? - Къде се...

Извънредно положение

ПОДКАСТ (дата на записа: 24.03.2020, продължителност: 1:18:11) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Какви са юридическите измерения на извънредното положение и как влияят...

Списък на филми в областта на биоетиката и биоправото

  OtherLife (2017) Превод на български: “Друг живот"  Резюме: Рен Амари е въодушевеният изобретател на революционен нов опиат  - "OtherLife". Той разширява възприятието за време на мозъка и...

Лоши животни

ПОДКАСТ (дата на записа: 06.07.2020 г., продължителност: 1:33:19) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Има ли лоши животни и ходи ли...

Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...

Морал и извънредност

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.03.2020 г., продължителност: 1:17:27) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Какво се случва с етиката по време на...