Право на полово самоопределение

Право на полово самоопределение?

Все по-малко са нещата, свързани с човека, които остават едни и същи от неговото раждане до смъртта му. Той може да променя имуществото, адреса,...
Законопроект за Евтаназията, Евтаназия за Законопроекта?

Законопроект за Евтаназията, Eвтаназия за Законопроекта?

В началото на седмицата – на 27 юни 2011 г., в Народното събрание постъпи Законопроект за евтаназията с вносител Любен Корнезов, съдържащ петнадесет члена...
Биоправо - за пръв път в България!

Биоправо – за пръв път в България!

Интегративна биоетика С радост бих искал да съобщя, че от следващата академична и учебна година: 2011 – 2012 г. в СУ "Св. Климент Охридски" страртира...
Мозъчна смърт - мозъчен живот!

Мозъчна смърт – мозъчен живот!

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 41, с. 276-294) "Първичен код" (2011) Наскоро гледах филма “Sourse code”,...
Правото на самоусъвърешенстване и случайността

Правото на самоусъвършенстване и случайността

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 7, с. 158-164)   Една от най-присъщите за човека черти е...

Какво представляват пластинатите?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 3 с. 340-345) Преди няколко седмици гледах документалния...
Съгласие при лечение и при телесна модификация

Съгласието при лечение и при телесна модификация

Съгласие за лечение   Съгласието на пациента с осъществяваната спрямо него медицинска интервенция е ключовият фактор, който превръща последната от посегателство спрямо личната неприкосновеност и телесния...