Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по реда на Закона...

  (становище по тълк. д. № 2/2020 г., ОСГК на ВКС, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 7906/15.10.2020 г. от Професионален...

Желанията като път към свободата

(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко...

Хигиена и право

ПОДКАСТ (дата на записа: 03.04.2020 г., продължителност: 1:02:55) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Най-новата ни минисерия в Ratio Podcast, която реализираме заедно...

Права на животните: болка

ПОДКАСТ (дата на записа: 17.06.2020 г., продължителност: 1:27:18) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Кои животни изпитват болка? - Защо (не) крещим (от...

Свободни до самия край: случаят Енгларо

Медицинският прогрес през последните десетилетия ни доведе до една сложна ситуация. От една страна, благодарение на съвременните медицински възможности сме способни да излекуваме болести,...