Вещноправно действие на погребението

За вещноправния ефект на погребението при някои “нововъведения“

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 2, с. 337-339)   Вещноправните следи от комерсиализацията на...

„Все още Алис“ – живот след идентичността?

  „Все още Алис“ е книга (2007 г., преведена на български език през 2014 г.) и филм (2014 г.) за капана на наративната самоличност.   Живеем в...
Правото на самоусъвърешенстване и случайността

Правото на самоусъвършенстване и случайността

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 7, с. 158-164)   Една от най-присъщите за човека черти е...
Въпросът за правната регулация на смяната на пола

Въпросът за правната регулация на смяната на пола

  (статията е публикувана в сп. Общество и право, 2011, кн. 8, с. 49-63) Настоящата статия не обсъжда моралната или религиозната допустимост на промяната на пола....

Съдебното производство за смяна на пола

Автори: ЦВЕТЕЛИНА КЪРЖЕВА и ИВАН ГЕОРГИЕВ Доклад, изнесен на първата Национална конференция по биоетика и биоправо (18.10.2013)   1. Въведение Полът, наред с името, датата на раждане и гражданството, представлява основен елемент...
Критерий за правосубектност

Критерий за правосубектност?

(за юридическото господство на човешкия интерес) „Един от основните въпроси в правото може да бъде зададен по няколко начина: към кого да бъдат адресирани правните...
Genetichna-sobstvenost

Генетична собственост?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 38, с. 199-225)   Преди малко повече от седмица един приятел...