Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1...

(сигнал № 16 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и...

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.) В практиката на съдилищата зачестиха случаите на...

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения като обект на...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2015 г.)   „Впрочем защо разправям всичко това на тебе, толкова изкусния...

Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение в...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 3/2019 г.)   1. Ред за събиране на публичните вземания Редът за събиране...

Сигнал oтносно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС

(Тюркер Моллахасан, Стефан Тихолов)   (сигнал № 23 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16024/01.10.2019...

Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2019 г., статията е писана преди промените на ДОПК с...

„Кутиите с плячка“ (loot boxes) във видеоигрите: хазарт или не?

В този текст ще разгледам темата за така наречените „кутии с плячка“ (или loot boxes), които се срещат като дигитален продукт за...