Правомощия на Министерски съвет в сферата на опазване околната среда и водите

  Опазването на природните богатства и биологичното разнообразие е една от основните задачи на всяка съвременна и модерна държава*. Важно е правната уредба в сферата...

Бележки върху Решение № 5 от 14.06.2022 г. по к.д. № 13 от 2021...

Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния...

Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата?

(публикувана за пръв път в: Маринова, Е., М. Мизов (съст.). Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341–354)   С нарастването на...

Ветрове

ПОДКАСТ (дата на записа: 20.02.2022 г., продължителност: 1:31:59) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Правен режим на информацията за околната среда в нейната цялост по вторичното право на...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод Правният режим на информацията за околната среда е едно от важните правни средства за...

Бележки върху Решение № 14 от 12.10.2021 г. по к.д. № 14 от 2020...

      Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на...

Правен режим на предотвратяването и отстраняването на екологични щети по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Обяснителни бележки Предотвратяването и отстраняването на екологичните щети има важно значение за поддържането на екологичното...