Правен режим на предотвратяването и отстраняването на екологични щети по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Обяснителни бележки Предотвратяването и отстраняването на екологичните щети има важно значение за поддържането на екологичното...

Правен режим на достъпа до информация по вторичното право на Европейския съюз: общи проблеми...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод Правният режим на достъпа до информация е един от показателите за степента...

Правен режим на екологичната оценка на планове и програми по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност екологичната оценка на планове и програми представлява процедура за оценка...

Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е правно...

Циментирай това: бетон, моркови и климат

ПОДКАСТ (дата на записа: 09.06.2021 г., продължителност: 1:47:03) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Отново за екологоправния статус на българските граждани

(Студията е преработен и допълнен вариант на статия от автора с наименование „Екологоправен статус на българските граждани: теоретични основи“, публикувана за пръв път в...

Екология и пренаселеност

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.04.2021 г., продължителност: 1:11:47) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...