Циментирай това: бетон, моркови и климат

ПОДКАСТ (дата на записа: 09.06.2021 г., продължителност: 1:47:03) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Увод По своята правна същност оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е правно...

Правен режим на екологичната оценка на планове и програми по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност екологичната оценка на планове и програми представлява процедура за оценка...