Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на избрани съдебни актове...

Интересно изследване относно собствеността и отговорността за вреди от вещи в природно състояние

  (може да разгледате ТУК оригиналния текст на рецензията в pdf формат)   Бележка: Рецензията е публикувана в сп. Правна мисъл. С., 2020, № 2,...

Бележки върху Решение № 5 от 14.06.2022 г. по к.д. № 13 от 2021...

Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния...

Отново за екологоправния статус на българските граждани

(Студията е преработен и допълнен вариант на статия от автора с наименование „Екологоправен статус на българските граждани: теоретични основи“, публикувана за пръв път в...

Опаковането на частното: светообразуването, боклукът и безгрижният живот

Статията в pdf можа да бъде разгледана и свалена от следния линк.   Безгрижен живот Животът, както посочва и Хайдегер, е живот към смъртта, който изисква полагането...

Правомощия на Министерски съвет в сферата на опазване околната среда и водите

  Опазването на природните богатства и биологичното разнообразие е една от основните задачи на всяка съвременна и модерна държава*. Важно е правната уредба в сферата...

Една полезна книга за съвременната теория на международното публично право

Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   През 2022 г. излезе от печат новата монография на проф. д.ю.н. Орлин Борисов с наименование...