Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е правно...

Опаковането на частното: светообразуването, боклукът и безгрижният живот

Статията в pdf можа да бъде разгледана и свалена от следния линк.   Безгрижен живот Животът, както посочва и Хайдегер, е живот към смъртта, който изисква полагането...

Една полезна книга за съвременната теория на международното публично право

Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   През 2022 г. излезе от печат новата монография на проф. д.ю.н. Орлин Борисов с наименование...