Правният режим на исковете за защита на колективните интереси на потребителите съгласно Директива 2020/1828...

(доклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

КЛИМАТ: делото срещу Швейцария

ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2024 г., продължителност: 1:35:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...
Ролята на Народното събрание след Договора Лисабон

Ролята на Народното събрание във функционирането на Европейския съюз след Договора от Лисабон

Изготвил: Атанаска Петкова Илинчева Университет: СУ „Св. Климент Охридски” „Към момента на присъединяването на България към Европейския съюз по принцип завърши процеса на хармонизиране на българското...

Отговорност на държавата за вреди, настъпили в резултат на неизпълнение на задължение на съд,...

(научното съчинение е класирано на шесто място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...