По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, кн. 5, 2016 г.)   1. Общи бележки Най-важното качество на съдебната практика по граждански изпълнителен...
V_Petrov_Summary_judgement

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege...

  1. Уводни бележки Настоящият доклад, който няма претенции за изчерпателност или за окончателност, а само цели да постави началото на една дискусия, е посветен на...
Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

В статията си „Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост”, публикувана в сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2008, стр. 26-39, съм представил...
Изпълнение на решението на общото събрание на етажните собственици

Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик

  Лицето, за което се отнася решението за изваждане, е длъжно да напусне сградата в определения от решението срок (чл. 38, ал. 1 ЗУЕС). Ако...

Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар

                                                                (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2016 г.)   Все повече започват да се наблюдават искания...

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на...

(сигнал № 1 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването...

Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото...

  В правната литература, разглеждаща нормите на гражданскоизпълнителното обективно право, както и в част от практиката по прилагането на чл. 446, ал. 1 ГПК се...