Програма за пета национална годишна конференция „Предизвикай: Вписванията!“ (25 октомври 2019 г.)

  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 –...

Нищожни ли са сделките на хората с психически заболявания и интелектуални дефицити? Бележки по...

(публикувана за пръв път в в сп. „Адвокатски преглед“, 2020, № 5) 1. Решението на Върховния касационен съд С Решение № 143 от 16.12.2019 г. по...

Косвено представителство, породено от спедиционен договор

(преработена и допълнена; публикувана за пръв път в „Право, политика и администрация“ – електронно издание на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Том 2....

Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите

  1. Кратки исторически бележки Липсата на съгласие като основание за нищожност в смисъла, който сега влагаме в това понятие, не е съществувала в...
"Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

  Автор: ДЕЯН ДРАГИЕВ Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Квалификация 1. Квалификацията на неоснователното обогатяване в различните правни системи 1.1. Континенталната (романогерманска) правна доктрина достига до сравнително хармонизирано и...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...