Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ

           (статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, No 11) 1. Дарителят отстъпва веднага дареното имущество (чл. 225, ал.1 ЗЗД),...

Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)   I. Въведение (1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната...