Преупълномощаването

Преупълномощаването

  (Публикувана в: сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2005, стр. 27-47)   Представителството е отклонение от принципa, че всяко правно действие поражда юридическите си последици за извършилия...
Dobrite-nravi-filosofia-na-granicata

Добрите нрави в договорното право – идеология на границата

(текстът е част от книгата Ставру, Ст. Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт - правни аспекти....

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на...

Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили

(статия, представена в Национален конкурс за студентски научни съчинения 2015 г.) I. Въведение   Законът за задълженията и договорите с множество изменения и допълнения действа и до...
Zaobikaliane-na-zakona

Въпроси на заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките

  1. Общи положения Заобикалянето на закона (agere in fraudem legis) е уредено в чл. 26, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) като...

Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата - насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p. 146-166)   Autor:...

Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства

(рецензент: доц. д-р Мирослав Димитров)       (статията е публикувана за пръв път в сп. "Съвременно право",  2015, No 3)   1. Ще се опитам да изложа вижданията...