Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти

(за първи път статията е публикувана в сп. Търговско и облигационно право, 2015, № 2) I. ВЪВЕДЕНИЕ   Нормативната регламентация на принудителното изпълнение на публични вземания в...

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ

           (статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, No 11) 1. Дарителят отстъпва веднага дареното имущество (чл. 225, ал.1 ЗЗД),...
Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите

Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите

Доклад, изнесен на първата Национална конференция по биоетика и биоправо (18.10.2013)   Презентация на доклада (pdf файл) може да бъде разгледана тук.   1. Има ли нормативният правопорядък инстинкт...

Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, Софийски градски съд и понятието ни за религия

  1. Църквата на Летящото Спагетено Чудовище Изповядваните от Църквата на Летящото Спагетено Чудовище убеждения се обозначават още като “пастафарианство”, “спагетарианство” или “FSMism” (от абривиатурата...
VKS_Pregled_obligacii_veshtno

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през...

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за...
Absoliutnata-pogasitelna-davnost

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

  1. Уводни думи Времето е феномен с широка многозначност. Безспорен е фактът, че то влияе на човека във физически, психологически и социален аспект. Неговото социално значение...

Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики

  I. Въведение Тази статия се явява своеобразно продължение на скорошното изследване, което имаше за предмет общите материалноправни и процесуалноправни аспекти на чл. 216 ДОПК. Стъпвайки...