Предизвикателствата на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част III-та

Информационното общество - обществото, в което основният ресурс е информацията, се характеризира с редица особености, все по-често разглеждани в съвременната правна доктрина: защита на...
Правните предизвикателства на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част II-ра

Живот в балон? Интересно явление, свързано с достъпа до информация в интернет е т. нар. балон на филтъра. Става въпрос за персонализирането на резултатите от...
Предизвикателствата на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част I-ва

Радостта от въпросите В глава, озаглавена "Радостта от въпросите", от книгата "Мистерията на живота", издателство "Бард", 2005, авторите Уилям Армц, Бетси Чаши и Марс Висенте...
Наследяване в облака

Наследяване в Облака?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 49, с. 441-448)   Наскоро прочетох интересна статия, публикувана в сп....
Правни изявления, обективирани чрез мозъчни вълни

Правни изявления, „обективирани“ чрез мозъчни вълни?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 12, с. 264-271)   Юридическият подбор на изявленията   За да бъде правно...
Бъдещите юристи - свръхспециалисти или енциклопедисти

Бъдещите юристи – свръхспециалисти или енциклопедисти?

Макар че в правото липсва специализацията, характерна за медицинската професия, по-голямата част от юристите практикуват в определена юридическа област. Запознаването с особеностите на съответната...
Интелигентните агенти - нов правен субект или алгоритъм за генериране на волеизявления

Интелигентните агенти – нов правен субект или алгоритъм за генериране на волеизявления

(настоящата публикация е съкратен вариант на статията, публикувана в сп. "Правна мисъл", 2011, № 3, с. 102-111 и представлява част от книгата "Биоправо. Видения в...