Войната на торентите (интервю)

Войната на торентите (интервю)

  Стоян Ставру пред БТА в интервю на Димитър Абрашев относно защитата на авторксите права в интернет (София, 20 януари 2012 г....
За мястото на безвъзмездността

За мястото на безвъзмездността в Света на парите!

Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите...
Информирано съгласие за следене в интернет

Информирано съгласие за следене в интернет

След признаването на правото на достъп до интернет като основно право на човека (макар и не „естествено“ право ;) ! ), днес все повече...
Предизвикателствата на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част III-та

Информационното общество - обществото, в което основният ресурс е информацията, се характеризира с редица особености, все по-често разглеждани в съвременната правна доктрина: защита на...
Правните предизвикателства на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част II-ра

Живот в балон? Интересно явление, свързано с достъпа до информация в интернет е т. нар. балон на филтъра. Става въпрос за персонализирането на резултатите от...
Предизвикателствата на информационното общество

Правните предизвикателства на информационното общество – Част I-ва

Радостта от въпросите В глава, озаглавена "Радостта от въпросите", от книгата "Мистерията на живота", издателство "Бард", 2005, авторите Уилям Армц, Бетси Чаши и Марс Висенте...
Наследяване в облака

Наследяване в Облака?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 49, с. 441-448)   Наскоро прочетох интересна статия, публикувана в сп....