Запрещението в практиката на европейските конституционни съдилища

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2017, № 3)    ВЪВЕДЕНИЕ   Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията, КПХУ) не...

Свобода на конспирациите

ПОДКАСТ (дата на записа: 19.01.2021 г., продължителност: 1:54:44) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Защо казусът с гражданството на г-н Кирил Петков е по-сложен, отколкото изглежда

  Целта на настоящия текст е да разгледа някои аспекти на конституционно дело № 18/2021 г. във връзка с казуса с двойното гражданство на г-н...

Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти

(сигнал № 12 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Автори: Стоян Ставру,  Делян Недев (статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2018, № 2, а преди...

Защитата на основни права в условията на пандемична извънредна ситуация

Автор: Юрген Хабермас Защитата на основни права в условията на пандемична извънредна ситуация. Към проблема за законовото предписание за действия на гражданската солидарност Превод на проф....

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...

Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и...

(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.)   Социалното подпомагане, като философска...