За голямата и малката беля – като за малката и голямата правда (коментар по...

Съгласно Конституцията (КРБ) три обстоятелства: (а) положение на война, (б) военно положение и (в) друго извънредно положение могат да послужат за приемането на закон,...