Морал и извънредност

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.03.2020 г., продължителност: 1:17:27) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Извънредно положение (дефиниции)

ПОДКАСТ (дата на записа: 24.03.2020, продължителност: 1:18:11)     България е в извънредно положение. Но какво е „извънредното положение“, в което се намираме? Какво точно значи...

Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация като инструмент за организационно развитие

  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад,...

За разликите между клиничното изпитване и лечението

  1. Въведение   Наричат лекарствата овеществена форма на лечение. Това обаче е валидно само за лекарствените продукти, които са получили разрешение за употреба, и не е...

Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като...