От лекционната зала към болничната стая

                                               ...
Право на живот, право на смърт

Право на живот, право на смърт

Представителите на екзистенциализма, а и не само те, не веднъж са задавали въпроса: „След като не сме избрали да се родим, може ли да...

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като...

Ваксини и общо благо

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.12.2020 г., продължителност: 1:58:14) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация като инструмент за организационно развитие

  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад,...

За правата – несериозно!

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.10.2021 г., продължителност: 1:05:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...
Погребване на мъртвородено дете

Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 44, с. 324-334)   Погребалният ритуал винаги...