Предварителни указания за лечение

Предварителните указания за лечение – пътуване в бъдещето?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 26, с. 506-517)   Наскоро гледах филма „Убиец във времето“ („Looper“,...

Чудовищни тела

ПОДКАСТ (дата на записа: 15.06.2020 г., продължителност: 1:24:28) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...
Погребване на мъртвородено дете

Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 44, с. 324-334)   Погребалният ритуал винаги...

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) На прага на новото столетие медицината,...

За кризата в информираността на медицинските сестри и акушерки в България за стандартите на...

Автори: Ас. Милена Сълева и проф. д-р Силвия Александрова – Янкуловска, д.м.н. Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“   Въведение Научните изследвания са в основата на човешкото познание, а...