Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г.

(публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2021 г.)*, **   България има граждански закон, който по блестящия си език не отстъпва на...

Отговорност за чужди действия: френска перспектива

(д-р Клер Макивор*)   (превод на д-р Васил Петров, Теофана Евгениева, Добри Тенев и Сюлейман Башов)   Забележителна черта на френската правна система е ориентираният към...