Следи ли съдът за неравноправни и нищожни клаузи в заповедното производство

(практика по приложението на чл. 411, ал. 2, т. 2 ГПК)     ЧАСТ I   Първи въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да се произнася относно неравноправност на клауза...

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

              1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика, при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9...

Важно съобщение във връзка с шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“ (2020)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ (2020 г.) Относно: провеждане през ZOOM, излъчване във Facebook, промяна на датата   Във връзка с епидемичната...

Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2012, № 3, с. 22–39)   Настоящото изложение има за цел да отговори на един поставен...

Бележки по някои въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на...

(статията е писана през 2017 г., като в съкратен вариант е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2017, № 6, с. 35–46,...

Отговорност за чужди действия: френска перспектива

(д-р Клер Макивор*)   (превод на д-р Васил Петров, Теофана Евгениева, Добри Тенев и Сюлейман Башов)   Забележителна черта на френската правна система е ориентираният към...
Absoliutnata-pogasitelna-davnost

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

  1. Уводни думи Времето е феномен с широка многозначност. Безспорен е фактът, че то влияе на човека във физически, психологически и социален аспект. Неговото социално значение...