Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство...

(сигнал № 15 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на...

Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на...

  1. Увод в проблема В съдебната практика се предявяват искови молби от длъжника по едно облигационно правоотношение, с които той моли съда да признае за...
Ivaylo_Kanev_Pravna_konversia

За конверсията на нищожните сделки

  Предварителни бележки   Конверсията на нищожните сделки като правно явление de lege lata няма обща регламентация у нас. Първоначално терминът конверсия е уреден като легален в...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...

Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II...

  Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с...
Aleatornostta-na-dogovorite-v-balgarskoto-grajdansko-pravo

Алеаторността на договорите в българското гражданско право

1. Защо на договорите? Неопределеността, несигурността, шансът по отношение на престацията могат да присъстват и при едностранните сделки. Например: завещава се наследство, като приобретателят...

Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II...

  Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) Когато две лица си дължат взаимно пари...