Преобразуване на лично имущество по сделки с участието на единия от съпрузите

(доклад, представен на научна конференция в чест на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков, организирана от клуб на юриста „Теодор Пиперков“ през...

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС,...

Хипотези за назначаване и представителна власт на управителя на наследство

(доклад, изнесен на Научна конференция „Теодор Пиперков и Кристиан Таков“, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, проведена на 09.04. – 10.04.2022 г.)   1. Увод По...

Кой може и кой не може да бъде инструментарен свидетел при нотариално завещание? Коментар...

  1. Професор Холгер Шпаман от Юридическия факултет на Харвардския университет в своя скорошна лекция, посветена на приликите и разликите между общото право и континенталноевропейското...

Траектории на майчинството

ПОДКАСТ (дата на записа: 07.03.2023 г., продължителност: 1:10:49) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Вписване на волеизявление на починало лице – два казуса от съдебната практика

  1. Казусите и разрешенията в съдебната практика Първи казус: В бр. 9/2022 г. на сп. „Собственост и право“ доц. Анна Станева коментира интересен казус в...

Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис

(публикувана за първи път в сп. „Адвокатски преглед“, 2022, № 5-6)   1. Двете тези за отговорността на наследника, приел по опис Приелият по опис наследник, за...