За съотношението между производствата по чл. 51 ЗН и тези по приемане и отказ...

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 10/2021 г.)   1. Паралелни съдебни производства Производствата по чл. 49 ЗН за вписване на приемане...

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал....

  (становище по втори въпрос от тълк.д. № 1/2021 г. на ВКС, ОСГК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 69354/06.12.2021 г.)   С...

Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК за отказа от наследство на...

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 6) 1. Противоречивите мнения за наследяването и децата Наследяването с участието на деца сериозно затруднява...

Преглед на подбрани решения от практиката на Върховния касационен съд за 2019-2020 г. по...

1. Увод Разглежданите в статията два въпроса: за родителското отчуждение и за личните отношения на бабите и дядовците с техните внуци, не са получили нужното...

Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis)

От първото издание (1953 г.) до своето дванадесето издание (2016 г.) учебникът по наследствено право на Христо Тасев е единственият, написан по действащия Закон...

Бъдещето на брака

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.04.2020 г., продължителност: 1:22:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков

(публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, 2019, № 3)   През 2019 г. Законът за наследството навърши почтената възраст от 70 години....