Преглед на подбрани решения от практиката на Върховния касационен съд за 2019-2020 г. по...

1. Увод Разглежданите в статията два въпроса: за родителското отчуждение и за личните отношения на бабите и дядовците с техните внуци, не са получили нужното...

Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis)

От първото издание (1953 г.) до своето дванадесето издание (2016 г.) учебникът по наследствено право на Христо Тасев е единственият, написан по действащия Закон...

Бъдещето на брака

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.04.2020 г., продължителност: 1:22:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков

(публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, 2019, № 3)   През 2019 г. Законът за наследството навърши почтената възраст от 70 години....

Могат ли децата да се отказват от наследство?

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 12/2019 г.)   1. Проблемът Семейният кодекс от 2009 г., чиято десетгодишнина отбелязваме тази...

Възобновяване на отменени завещателни разпореждания

  (публ. в сп. „Юридически архив“, г. V (1933/1934), № 1) доц. Васил Берон   За автора: Васил Богомилов Берон (26.11.1904 г. – 02.11.1935 г.) е...

Дискусия относно завещанието

  Първото издание на новата инициатива на „Предизвикай правото!“ – „Обговори правото!“ – ще се проведе на 18-ти ноември, от 18:00 часа, в...