Мотиви и законодателно обсъждане на Закона за наследството от 1949 г.

  Бележка, д-р Васил Петров: През последните няколко години у нас е налице бурно развитие както на наследственоправната доктрина, така и на съдебната практика по...

Издръжка на дете в брачен договор

(публ. за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 2)   1. Увод Семейният кодекс от 2009 г. за първи път уреди сключването на брачни...

Може ли общината да приеме наследство по опис в хипотезата на чл. 11 in...

  1. Определението на ВКС Повод за настоящите бележки1 е постановеното по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК определение № 60154 от 07.12.2021 г. по...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за отговорността на общината за наследствени задължения

(сигнал № 31 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-5/05.01.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай...

Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г.

(актуална към 24.12.2021 г.)*   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството, рецензии, отзиви Венедиков, Петко. Измененията в Закона за...

За съотношението между производствата по чл. 51 ЗН и тези по приемане и отказ...

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 10/2021 г.)   1. Паралелни съдебни производства Производствата по чл. 49 ЗН за вписване на приемане...

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал....

  (становище по втори въпрос от тълк.д. № 1/2021 г. на ВКС, ОСГК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 69354/06.12.2021 г.)   С...