Траектории на майчинството

ПОДКАСТ (дата на записа: 07.03.2023 г., продължителност: 1:10:49) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Вписване на волеизявление на починало лице – два казуса от съдебната практика

  1. Казусите и разрешенията в съдебната практика Първи казус: В бр. 9/2022 г. на сп. „Собственост и право“ доц. Анна Станева коментира интересен казус в...

Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис

(публикувана за първи път в сп. „Адвокатски преглед“, 2022, № 5-6)   1. Двете тези за отговорността на наследника, приел по опис Приелият по опис наследник, за...

Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица (чл....

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 12, с. 60-72)   1. Поставяне на въпроса В една обща публикация с д-р...

Трансформация на паричен влог на единия съпруг при действието на Семейния кодекс от 2009...

  1. Въведение С разпореждане на председателя на ВКС от 19.10.2022 г. е образувано тълкувателно дело № 2/2022 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на...

От кой вид е нормата на чл. 10а ЗН?

  1. Тази статия е провокирана от един отдавнашен спор, който водим с колегите и приятелите доц. дфн Стоян Ставру и д-р Васил Петров. Тяхното...

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 6)   1. Увод Теоретичните схващания за същността на задължението за издръжка и за неговото определяне...