Могат ли децата да се отказват от наследство?

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 12/2019 г.)   1. Проблемът Семейният кодекс от 2009 г., чиято десетгодишнина отбелязваме тази...

Издръжка на дете в брачен договор

(публ. за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 2)   1. Увод Семейният кодекс от 2009 г. за първи път уреди сключването на брачни...

Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса

  (публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2014, № 3) 1. Уводни бележки Правото на наследяване е субективно непритезателно гражданско право, което включва две правомощия...

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС,...
Vasil_Petrov_Killing_the_legatee

Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?   Казусът Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно...

Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков

(публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, 2019, № 3)   През 2019 г. Законът за наследството навърши почтената възраст от 70 години....

Кой може и кой не може да бъде инструментарен свидетел при нотариално завещание? Коментар...

  1. Професор Холгер Шпаман от Юридическия факултет на Харвардския университет в своя скорошна лекция, посветена на приликите и разликите между общото право и континенталноевропейското...