Vasil_Petrov_cum_viribus_hereditatis

За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове

  1. Приемане на наследството по опис Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции: а....

Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак

“Бракът е измислен за средните хора, неспособни нито на голяма любов, нито на голямо приятелство, следователно за мнозинството. Ала и за онези, които се срещат съвсем,...

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал....

  (становище по втори въпрос от тълк.д. № 1/2021 г. на ВКС, ОСГК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 69354/06.12.2021 г.)   С...
Уголемяване на дял при завещание

За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на...

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                                         (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение) За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее...

Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков

(публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, 2019, № 3)   През 2019 г. Законът за наследството навърши почтената възраст от 70 години....

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2) Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права...