12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура...

Могат ли децата да се отказват от наследство?

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 12/2019 г.)   1. Проблемът Семейният кодекс от 2009 г., чиято десетгодишнина отбелязваме тази...

Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis)

  От първото издание (1953 г.) до своето дванадесето издание (2016 г.) учебникът по наследствено право на Христо Тасев е единственият, написан по действащия Закон...

Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...