Завещателно разпореждане с международен елемент – коментар на съдебна практика

I. Общи бележки Въпросите, касаещи наследяването като субективно право в цялост и в частност – формите на завещанието, са регламентирани още през средата...

Преобразуване на лично имущество по сделки с участието на единия от съпрузите

(доклад, представен на научна конференция в чест на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков, организирана от клуб на юриста „Теодор Пиперков“ през...

Бъдещето на брака

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.04.2020 г., продължителност: 1:22:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...