Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...
Наследяване в облака

Наследяване в Облака?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 49, с. 441-448)   Наскоро прочетох интересна статия, публикувана в сп....

Законната раздяла и в България?

    Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“     I. Увод   Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона...
12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура...
V_Petrov_transform_adoption

Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно?

1. Поводът и проблемът Повод да напиша следващите кратки редове е статията на Красимир Тенев и Иван Георгиев „Трансформация на осиновителното правоотношение (критичен анализ на...

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                                         (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение) За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее...
Уголемяване на дял при завещание

За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на...