Zadaljenie-nadzor-varhu-deteto

Задължение за осигуряване на надзор върху детето

Във връзка с повечето празнични (неработни) дни през април тази година (2012) и желанието на много родители да се разтоварят от...
Vasil_Petrov_Killing_the_legatee

Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?   Казусът Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно...
Nedeistvitelni-klauzi-brachen-dogovor

За някои недействителни клаузи на брачния договор

(статията е публикувана в сборник Научни трудове на института за държавата и правото, том VII /Актуални правни проблеми/, Българска академия на науките, София, 2012...

Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...
Брачен договор - правен режим

Уредба на брачния договор в българската и други правни системи

(статията е публикувана в сборника "Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски",...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...