Съдебното разрешение за разпореждане с имот на ненавършило пълнолетие лице се издава в полза...

  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите...

Възобновяване на отменени завещателни разпореждания

  (публ. в сп. „Юридически архив“, г. V (1933/1934), № 1) доц. Васил Берон   За автора: Васил Богомилов Берон (26.11.1904 г. – 02.11.1935 г.) е...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...

Бъдещето на брака

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.04.2020 г., продължителност: 1:22:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...
12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура...
Otkaz-nasledstvena-transmisia

За отказа от наследство при наследствена трансмисия

  Предмет на настоящата критична бележка са възприетите в определение № 102 от 11.03.2011 г. по ч.гр.д. № 78/2011 г., I г.о., ВКС, становища относно отказа от наследство при...

Отричане от наследство в изпълнителното производство

(публикувана в сп. „Правна мисъл“, г. III (1937), № 1) от д-р Йосиф Фаденхехт   В Съдийски вестник, г. XVIII, брой 2 (с. 37), в една статийка...