Dimitar_Topurov_unishtozhavane_otkaz_nasledstvo

Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?

  I. Увод Още с влизането в сила на Закона за наследството през 1890 г. за „заемодавците на тогова, който се е отрекъл в ущърб на...

Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак

“Бракът е измислен за средните хора, неспособни нито на голяма любов, нито на голямо приятелство, следователно за мнозинството. Ала и за онези, които се срещат съвсем,...

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

Няколко предварителни бележки Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се...
Zadaljenie-nadzor-varhu-deteto

Задължение за осигуряване на надзор върху детето

Във връзка с повечето празнични (неработни) дни през април тази година (2012) и желанието на много родители да се разтоварят от...
Vasil_Petrov_cum_viribus_hereditatis

За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове

  1. Приемане на наследството по опис Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции: а....

По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК)

С разпореждане от 22.06.2015 г. председателят на Върховния касационен съд е образувал тълкувателно дело (№ 1 по описа за 2015 г. на Общото събрание...
Фактическо съпружеско съжителство

Фактическото съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди?

0. Място на института в българското семейно право а) правна уредба Фактическото съпружеско съжителство не е уредено в Семейния кодекс (СК), въпреки предложенията за това, които...