В търсене на lex sportiva

  Въведение Въпреки недотам ясното положение на спортното право в пределите не само на българската правна доктрина, но и на международно равнище, този сравнително нов дял...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса съставлява ли лицензираната спортна федерация „административен орган“...

(Румен Неков, Стефан Тихолов) (сигнал № 28 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16517/19.11.2020 г. от...
Sportuvashtoto-tialo

Спортуващото тяло

  (спортът за всички и спортът за високи постижения)   1. Спорт и видове спорт Разпоредбата на т. 31 на параграф 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за...