Спортно правосъдие и арбитраж във футбола – публичноправни и гражданскоправни аспекти, съдебен контрол (чл....

(научното съчинение е класирано на пето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

ЕПИгенно модифициран спорт

(в отговор на статията "Генно модифициран спорт!") Оказва се, че генетичния код в ДНК молекулите не е единственият начин за предаване на...

В търсене на lex sportiva

  Въведение Въпреки недотам ясното положение на спортното право в пределите не само на българската правна доктрина, но и на международно равнище, този сравнително нов дял...