Официална премиера на тълковник по вещно право

  Издателство „Сиела“ и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви канят на официалната премиера на изданието „Предизвикай: Вещното право!“, която ще се проведе от...

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о...

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 417, т. 2 ГПК чл. 415, ал. 1 ГПК чл....

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о...

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК Въззивният съд се произнася служебно по...

Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV...

  ПРОГРАМА за конференцията   Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани правни разпоредби: Който поради грешка е изпълнил...

Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по т. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о...

Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 25, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, чл. 20а,...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл....

Проблеми на вписванията на искови молби

  (Тълковникът „Предизвикай: Вещното право! (1961–2019)“ съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка...