Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по т. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о...

Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 25, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, чл. 20а,...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл....

Проблеми на вписванията на искови молби

  (Тълковникът „Предизвикай: Вещното право! (1961–2019)“ съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка...

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о...

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 38, ал. 1 ЗЗД Представителят не може да...

Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти

(сигнал № 12 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Автори: Стоян Ставру,  Делян Недев (статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2018, № 2, а преди...

Проблеми на обявяването на предсрочна изискуемост

  (Очаквайте скоро трите годишника „Предизвикай: Съдебната практика!“ – „Гражданско процесуално право: 2018“, „Гражданско право: 2018“, „Облигационно и търговско право: 2018“, представящи съдебните актове на...

Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о...

  Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД Кредиторът...