Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 644, ал. 1 ТЗ Синдикът може да прекрати...

Възнаграждението на синдика

  (За спорните въпроси, свързани с възнаграждението на синдика, вж. и Евгениева, Т. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: Предизвикай: Несъстоятелността!,...

Решение № 114/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 114/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 214, ал. 1 ГПК В първото заседание за...

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о...

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 62, ал. 2 ГПК чл. 694, ал. 4 ТЗ ...

Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II...

  Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с...

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК Писменият отговор...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство...

(сигнал № 15 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на...