(Без)погрешни интерпретации

  (предговор към трите годишника от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ – „Гражданско право: 2018“, „Облигационно и търговско право: 2018“, „Гражданско процесуално право: 2018“)   Ако...

Решение № 249/18.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о...

Решение № 249/18.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 30, ал. 1, ал. 3, 5 и 6...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 51, ал. 2 ЗЗД Ако увреденият е допринесъл...

Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК,...

  Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани разпоредби: Детето може да оспори бащинството до една...

Решение № 264/21.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2060/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 264/21.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2060/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК чл. 21, ал. 1 СК Въззивният съд...

Кои действия и сделки попадат в обхвата на обичайната дейност на търговеца?

  (третият годишник „Облигационно и търговско право: 2018“, който е обособен в 2 тома – том I „Облигационно право“ и том II „Трудово...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 644, ал. 1 ТЗ Синдикът може да прекрати...