Решение № 187/22.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2724/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 187/22.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2724/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 59 ЗЗД Вън от горните случаи, всеки, който...

Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I...

  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006...

Първи фотоконкурс „ФОТОизвикай: съдебната практика!“

  Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви кани да участвате в ПЪРВИЯ ФОТОКОНКУРС на инициативата „Предизвикай: Съдебната практика!“ на тема „ФОТОизвикай: съдебната практика!“ Повече информация за срока, условията и наградата...

Решение № 90/20.07.2016 г. на ВКС по търг. дело № 865/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 90/20.07.2016 г. на ВКС по търг. дело № 865/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 610 ТЗ чл. 739, ал. 1 ТЗ ...

Решение № 183/30.06.2017 г. на ВКС по гр. дело № 4028/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 183/30.06.2017 г. на ВКС по гр. дело № 4028/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 172 ГПК чл. 235, ал. 2 ГПК Показанията на...

Решение № 17/01.03.2017 г. на ВКС по т. дело № 2923/2016 г., ГК, II-о...

  Решение № 17/01.03.2017 г. на ВКС по т. дело № 2923/2016 г., ГК, II-о г. отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 69 ЗС Предполага се, че владелецът държи...