Решение № 211/26.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 958/2016 г., ГК, III-о...

  Решение № 211/26.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 958/2016 г., ГК, III-о г. отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 76, ал. 2 ЗЗД Когато изпълнението не...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 644, ал. 1 ТЗ Синдикът може да прекрати...

Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по т. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о...

Решение № 15/22.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 25, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, чл. 20а,...

Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о...

  Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД Кредиторът...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 48, ал. 1 и ал. 3 ЗЗД Родителите...