Правните предизвикателства в прилагането на новите презумпции за неплатежоспособност в чл. 608 ТЗ

Промените в Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) имат широк обхват, като акцентът на тези промени преди всичко е по отношение...

Управление и представителство на капиталово търговско дружество

  Автор: ЦВЕТЕЛИНА БАЙРАКТАРОВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Капиталовото търговско дружество осъществява своята стопанска дейност и постига своите цели посредством лицата, които изпълняват функциите на негови органови...

Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества

  (доклад, представен на третата национална конференция „Предизвикай: Правото!“ на тема „Предизвикай: Несъстоятелността!“; публикуван за пръв път в Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру,...