Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от...
Nedev_D_Pregled_February_2

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения...

Публичноправни проблеми на трудовото право – представяне

  Здравейте! Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие в екипа на...
Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не...
temporary_labour_contract

За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок

    1. Въведение Постоянно проявяваната от пазара на труда и отговаряща на неговото непрекъснато развитие тенденция към гъвкавост при уреждането на трудовите правоотношения между работодателя и...
Kalina_Filipova_Nedeistvitelnost_Trudov_Dogovor

Особености на недействителността на трудовия договор

                                               ...
Osobenosti-pri-rabota-na-poveche-ot-edin-trudov-dogovor

Особености при работа на повече от един трудов договор

    1. Въведение В днешното време на икономически трудности, отчитайки все по-голямата гъвкавост на пазара на труда, често се срещат случаи, когато, поради личен избор...