Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и...

(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.)   Социалното подпомагане, като философска...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на съществуването и законосъобразното упражняване на правото...

            (сигнал № 17 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Филип Савов) С настоящия сигнал, депозиран на 6 ноември 2018 г.,...

Въпросът за срока по чл. 345, ал. 1 КТ в контекста на тълк. д....

І. Въведение Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ урежда субективното право на уволнения работник или служител да заеме предишната си работа, на...

Доказване на устен трудов договор и на правни последици, свързани с него

1. Житейските хипотези и разнопосочната практика на ВКС и ВАС Под устен трудов договор имам предвид честата хипотеза, при която един „работодател“ приема на работа...

Публичноправни проблеми на трудовото право – представяне

  Здравейте! Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие в екипа на...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...

Дискриминация в трудовите отношения. Практика на Европейския съд за правата на човека

В съвременните общества е установена система от правни норми за борба срещу дискриминацията, които биват интегрирани в различни нормативни актове и целят както уреждането...